Tin dự án

Hải Phòng khởi động Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Việc khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật này là bước khởi đầu thực hiên xây dựng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quy hoạch, Khu đô thị mới [...]

Read more...

086 5511 859 - 090 6942 999